browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Regulamin konkursów literackich

Regulamin konkursów literackich Jasmine – Niekończącej się Historii Fantasy

 

  1. Organizatorem konkursów jest Mateusz Gajek, właściciel i założyciel portalu internetowego Jasmine – Niekończąca się Historia Fantasy (jasmine.artdico.com), zwany dalej organizatorem.
  2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba mająca chęć wzięcia udziału w konkursie literackim i nadsyłająca utwór spełniający podane w ogłoszeniu konkursu kryteria.
  3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie utworu literackiego spełniającego kryteria podane w ogłoszeniu konkursu (dotyczy to objętości utworu, daty wysłania pracy na odpowiedni adres, dokładnych wytycznych co do treści utworu oraz innych zawartych w ogłoszeniu szczegółów).
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych utworów na stronie internetowej jasmine.artdico.com, a także do użycia ich w całości lub we fragmentach na innych portalach, m.in. w celach promocyjnych strony, po uprzedniej redakcji i korekcie zaakceptowanej przez autora.
  5. Organizator zastrzega sobie również prawo do opublikowania nadesłanych utworów w drukowanym wydaniu treści strony internetowej jasmine.artdico.com (np. w postaci wydania książkowego).
  6. Zwycięzcą/Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, których nadesłane na konkurs i spełniające warunki zawarte w ogłoszeniu utwory zostają uznane za najlepsze przez organizatora konkursu, lub wytypowane przez niego jury.
  7. Zwycięzca otrzymuje nagrodę określoną w ogłoszeniu konkursowym.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydawania nagrody, jeśli żaden z nadesłanych utworów nie spełnia kryteriów lub nie okazuje się wystarczająco dobry, by osiągnąć zwycięstwo.
  9. Ten regulamin dotyczy wszystkich konkursów literackich organizowanych przez organizatora na stronie jasmine.artdico.com. Dodatkowe zasady dotyczące poszczególnych konkursów publikowane są w ogłoszeniach konkursów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *